VI SPECIALBEARBETAR GLAS
I STORA OCH SMÅ SERIER
Slider

DOKUMENTATION OCH RIKTLINJER

BESTÄLL PRESTANDADEKLARATION

I kontaktformuläret till höger beställer ni prestandadeklarationer, Declaration Of Performance (DoP) ifrån Emmaboda Glas. Informationen till DoP sitter på etiketten……..

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU *.  Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

*) Gäller även Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och i Turkiet.

Vill du beställa en DoP utan att fylla i formuläret, så går det också bra.  Sänd då ett e-postmeddelande till order@emmabodaglas.se. Ange att det avser Prestandadeklaration, företag, ordernummer och postitionsnummer.

OM CE-MÄRKNING

CE-märkning visar att våra produkter överensstämmer med gällande europeisk teknisk standard.

Märket visar dels brukare av glas, myndigheter och andra att olika krav/direktiv är uppfyllda dels att föreskriven kontroll av konstruktion och tillverkning sker. De krav som ställs avser bl.a. säkerhet vid användning, hälsa och miljö.

I Sverige utövar Boverket tillsyn för att se till att de olika kraven/direktiven följs. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten, får tillverkaren förse produkten med CE-märket och sälja den i hela EU/EES-området utan ytterligare godkännanden, anpassningar eller omprovningar.

 

Slider
SCREENTRYCKT GLAS

Vi screentrycker även glas, en process där färg appliceras och sedan bränns in i glaset vid härdprocess. Vanligast är heltryck, men alla typer av mönster är möjliga.

Slider
BEARBETAT GLAS

I vår fabrik kan vi lösa de flesta urtag i glas för t.ex. gångjärn till en dörr, speciella former på ett glas, olika kantbearbetningar m.m.

Slider
LAMINERAT GLAS

Vi tillverkar sedan våren 2020 även laminerat glas i vår fabrik. Glaset är både klassat som säkerhetsglas och skyddsglas.

Slider